Generelt

De angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer levert av parketteksperten.no. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra parketteksperten.noså lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom. Betingelsene er utarbeidet ihht. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder. 

Parter

Selger: Parketteksperten AS 
E-post: post@parketteksperten.no 
Telefonnummer: 959 14 040
Postadresse: Strykerveien 22B, 1658 Torp 
Organisasjonsnummer: 818 037 562 

Kunden er den person som foretar bestillingen. 

Priser

Alle priser i nettbutikken er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdieavgift/ mva. Kategorien parkett, laminat og gulv er oppgitt i kvadratmeter pris, og lister i fallende lengder er oppgitt i pris pr. løpemeter. De andre kategoriene er oppgitt i enhetspris. Hvis kunden ønsker levering til gateadresse, så vil det komme fraktkostnader i tillegg. Oversikt over fraktkostnader finner kunden i nettbutikken under frakt. 

Betaling

Hos parketteksperten.no kan kunden bestille på nett og betale med Visa eller MasterCard, Faktura eller dele opp betalingen i månedlige avdrag. Vår samarbeidspartner på betalingsløsningen er Klarna som har sine egne vilkår. Klikk her for å lese disse.

betalingsmåter

Levering og lagring

Med leveringstid mener tidsrommet fra parketteksperten.no har mottatt betaling til kunden mottar varene. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager. Leveringstid som parketteksperten.no oppgir i nettbutikken er ment som veiledende, og kan avvike. 

Ved levering til adresse, menes til gateadresse. Det er ikke inkludert innbæring til bolig. parketteksperten.no tilbyr levering til hele landet, men tilbyr ikke levering til Svalbard. 

parketteksperten.no tilbyr levering til gateadresse mellom 08.00-16.00, og kan ikke tilby levering til et eksakt tidspunkt på dagen. 

parketteksperten.no forbeholder seg retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. 

parketteksperten.no står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll. 

Dersom kunde ønsker å utsette sin levering, kan dette avtales. Dette forutsetter at ordren er 100% betalt. Slik lagring er begrenset til tre uker. Lagring for kunde blir belastet med lagerleie utover tre uker. Kunden vil da bli fakturert kr 450,- inkl. mva. pr. påbegynte måned. 

Fraktpriser

Våre fastpriser på frakt av gulv, listverk og sendinger over 15 kg er regnet ut ifra vekt på gods og postnummeret der varene skal sendes.

For små sendinger opp til 1.5 kg er fraktpris kr 99,-  og opptil 2.5kg er fraktpris 149,-

Sendinger opptil 2,5 kg sendes med Posten Bring. Leveringsmetode kommer ann på størrelse, vi forsøker å pakke slik at levering blir i postkasse!
Sendinger over 2,5 kg vekten sendes med ColliCare til dør. Disse har en startpris på 365,- og øker i takt med vekt og transportdistanse.

Hente selv

parketteksperten.no sine kunder kan velge å hente selv på lager i Fredrikstad helt kostnadsfritt. Mindre ordre på småvarer kan ha hentested i butikk på Torp, dette vil i så fall informeres om via ordren.

Når parketteksperten.no mottar en bestilling fra en kunde, vil vi ta kontakt med kunden for å avtale henting. Kunden må hente varene til avtalt dag. Dersom kunden uteblir, vil kunden bli fakturert kr 500,- inkl. mva. i ekspedisjonsgebyr. 

Mottak av varer, mottakskontroll (Viktig!)

Når kunden mottar varen, må kunden ta ansvar for umiddelbart å kontrollere varen for ytre skader/fraktskader. I tillegg må det undersøkes om varene er i samsvar med bestillingen. Eventuelle fraktskader må merkes av på fraktbrevet og signeres av både kunde og sjåfør. Fraktbrevet må deretter sendes på epost til post@parketteksperten.no. Hvis skade oppdages etter at sjåfør har dratt, må kunden ta kontakt med sjåfør og få sjåfør til å notere skaden på fraktbrev. Det gis ingen erstatning for skader som ikke merkes av på fraktbrev. 


Sendinger

Alle Parkettekspertens sendinger blir sendt med sporing. Posten-sendinger som får plass i postkasse kommer med begrenset sporing fra terminal til mottakers postkasse. Større sendinger kommer med sporing fra pakking til ankomst.

ColliCare:
Om mottaker ikke er på plass til avtalt levering vil transportør kreve erstatning for bomtur, denne regningen tilfaller kunde, og ikke Parketteksperten. Beløpet varierer i forhold til størrelse på sending.
De fleste sendinger transporteres med store lastebiler. Dersom transportør ikke når frem til gitt adresse grunnet vanskelig fremkommelighet eller lignende, så er det nærmeste terminal som gjelder. Eventuelle ekstrakostnader med kranbil, mindre bil fra terminal til kunde, vil falle på kunden selv.

Posten:
Alle pakker som får plass i postkasse, vil havne der. Ellers vil sendinger bli sendt til nærmeste postkontor/Post i Butikk. Normal liggetid der er 7 dager, dersom sendinger ikke blir hentet innen gitt tid, blir de returnert til Parketteksperten. Om pakken ikke blir plukket opp innen Postens gitte frist vil det tilkomme et gebyr for kunden på 400,- for dekning av returkostnader.

Vareprøver

Parketteksperten.no tilbyr kunder fraktfri sending ved kjøp av vareprøver av parkett, laminat, vinylgulv og korkgulv. Om pakken ikke blir plukket opp innen Postens gitte frist vil det tilkomme et gebyr på 200,- for dekning av returkostnader.

Utlån av store vareprøver fra butikk må leveres tilbake til avtalt tid om de ikke mottas faktureres kunden  400,- kr pr stk.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. ( jf Angrerettloven paragraf 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne. Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 3 mnd. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til 1 år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger pr mail eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper. 

Ved bruk av angreretten må ferdig utfylt angreskjema legges ved forsendelsen. Dette skjemaet finner du ved å klikke her.

Produktkontroll

Kunden må selv kontrollere produktet før og underveis i montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt som er montert med synlige feil og mangler.

Retur

Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele kartonger i retur, og kartongene må ikke ha skadet emballasje, minimum tre kartonger. Alle returer må avtales med parketteksperten.no i forkant. Retur uten avtale med parketteksperten.no gir ingen rett til kreditering. Pakker med parkett må returneres på en forsvarlig måte, slik at skade ikke oppstår. Hvis det kommer pakker med parkett inn på lager som har ytre skader, vil ikke parketteksperten.no ta imot disse. Ved retur blir det trukket 15 % i returomkostninger. Returen må skje innen tre måneder etter varene er mottat. Kostnad for returfrakt faller på kunden. Parketteksperten.no tar kun imot varer som er i produktsortimentet. Parketteksperten.no tar ikke imot utgåtte produkter.

Reklamasjon ved mangel og avhjelp

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi parketteksperten.no melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Dersom kunden kan godgjøre at produktet ikke fungerer slik parketteksperten.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden straks melde dette til parketteksperten.no, slik at parketteksperten.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir parketteksperten.no melding straks etter at han har oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. parketteksperten.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av parketteksperten.no, iverksette tiltak for å hjelpe kunden. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med parketteksperten.no, dekker ikke parketteksperten.no disse utgiftene.

Ekstraordinære forhold

parketteksperten.no er kun pliktig til hjelp, dersom det er påvist feil eller mangler ved varen. Dette gjelder likevel ikke hvis parketteksperten.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor parketteksperten.no sin kontroll, og som parketteksperten.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. parketteksperten.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra parketteksperten.no sin side.

Endring i vilkårene

parketteksperten.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er parketteksperten.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenking i tilførsel av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er parketteksperten.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.